PROGRAM

Tirsdag 2. oktober

9:30 Sal ABC

Plenumsession 1

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Velkommen til årets E-sundhedskonferencePernille Bertelsen, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Hvilken betydning har digitalisering og teknologi for fremtidens sundhedsvæsen i Danmark. Åbning af konferencenUlla Astman, 1. næstformand, Danske Regioner

Participatory medicineDaniel Sands, Co-Founder and Board Chair, Society for Participatory Medicine

10:40 Kaffepause
11.10 Sal ABC

Plenumsession 2

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Use of indicators to improve national implementation of eHealth systems in IcelandGudrun Audur Hardardottir, Project Manager, National Center for eHealth, the Directorate of Health in Iceland

Værdien af indikatorer for anvendelsen af sundhed IT-systemerSidsel Villumsen, Ph.d. studerende, SDU Sundhedsinformatik og teknologi

Status for klinikernes anvendelse af it-systemer i DanmarkChristian Nøhr, Professor, SDU Sundhedsinformatik og teknologi

12:00 Frokost
13:00 Ikke Angivet

A1: Udvalgte nationale e-sundheds initiativer

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Fælles Stamkort – Nemmere adgang til borgerens stamoplysningerKathrine Roneklint Noer, Projektleder, Sundhedsdatastyrelsen

Planer og indsatser der giver patienten overblik over sit forløb og giver sundhedspersoner, der har patienten i behandling, adgang til planerne på tværs af sektorerTine Ohm Laursen, Programleder, afdeling for udvikling, strategi og arkitektur, Sundhedsdatastyrelsen

Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og ungePoul Erik Kristensen, Specialkonsulent, Center for social og sundhed, Kommunernes Landsforening

Fælleskommunale rammearkitektur – hvad betyder det ud fra et borgerperspektiv?Peter Thrane, Chefkonsulent, IT-arkitekt, Kommunernes Landsforening

Ikke Angivet

B1: E-sundhed i almen praksis

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

E-sundhed i almen praksis anno 2018Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation

Primærsektorens Leverandør Service Platform – en ny it-service platform for praksissektorenJørgen Granborg, Formand, PLSP’s bestyrelse

Forbedring af epikriserDennis Staahltoft, Praktiserende læge, Nytorv Lægeklinik

Patientens forløbsplan – et dialogværktøj mellem praktiserende læge og patient Henrik Prinds Rasmussen, Praktiserende læge, Lægehus Nord, Kolding

Ikke Angivet

C1: E-sundhed i overgange – kommunale aktiviteter

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Datadrevet beslutningsstøtte gennem anvendelse af overbliksteknologiMette Harbo, Digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

“Jag skulle äga miljoner om data vore guld”Peter Håkansson, Projektledare NKS, Medicinsk Teknik, Karolinska Universitetssjukhuset

Pasienters digitale tilgang til journalen: Revolusjon eller evolusjon? Tove Sørensen, Prosjektleder, Helse Nord, Norge

Digital genoptræning til motivation og involvering af patienten i egen behandlingCarsten Jensen, Projektleder for Kvalitet og Involvering i Genoptræning, Kolding Sygehus

Ikke Angivet

D1: Datamining til prædiktionsmodeller

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Dataanalyse i det danske sundhedsvæsen: Erfaringer og casesUffe Kock Wiil, Professor, SDU Sundhedsinformatik og teknologi

Tværsektoriel prognose af patientflow – kan man undgå genindlæggelser?Mikkel Harbo, Director, Business Development & Product Management, Systematic A/S

Design og evaluering af et patientoverblikssystem til identifikation af risikopatienter indlagt på Fælles AkutmodtagelsenThomas Schmidt, Adjunkt, SDU Sundhedsinformatik og teknologi

Hvilke nationale data har vi til rådighed for datamining og prædiktion?Malene Højsted Kristensen, Afdelingschef og Pernille Rosling, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

14:30 Kaffepause
15:00 Ikke Angivet

A2: Nationale initiativer – sundhedsjournalen

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Sundhedsjournalen – aktuel status og videreudviklingJens Rahbek Nørgaard, Chefkonsulent, Medcom

Patient empowerment gennem anvendelse af SundhedsjournalenKarsten Fogh, MD, DMSci, Associate Professor, Aarhus Universitetshospital

Ledelse af tværgående agile udviklingsprocesser i SundhedsjournalenLone K. Thiel, Kontorchef National og Tværregional IT, Region Nordjylland

Ønsker og forventninger til sundhed.dk som national indgang til sundhedsdata på tværs af sektorer Morten Elbæk Petersen, Direktør, sundhed.dk

Ikke Angivet

B2: Digital tilgængelighed i almen praksis

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

”Digital praksis – Lægen i patientens lomme” Jesper Kamstrup-Holm, Partner, Deloitte

Digitalt understøttede varme hænder flytter sundhed hos diabetikere og overvægtigeCarl J. Brandt, Praktiserende læge, Forskningsenheden for almen praksis, SDU

Evaluering af PRO i almen lægepraksis Tina Aa. Bjørnsholm, Konsulent, MedCom

Disruption af patientforløb: Den 3. læge til patienter med multimorbiditet og kroniske sygdomme Helle Sofie Wentzer, Filosof, Seniorforsker, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Ikke Angivet

C2: Erfaringer med Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Hvordan kommer vi gennem bøvlet med Sundhedsplatformen?Torben Stentoft, Business Change Manager, Region Hovedstaden

Support af patienter i digitale løsningerRikke Kirsten Juhl, Projektleder, Region Sjælland

Implementering af Sundhedsplatformen i Region SjællandHenning Trier, IT chef, Region Sjælland

Nationalisering – hvorfor er det så svært? Gert Galster, Informationsarkitekt, SundIT

Ikke Angivet

D2: E-sundhedsbattle on innovative projekter og løsninger

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Digitalisering af patienters ansøgning om befordringsgodtgørelseEva Lund, Innovationskonsulent, Odense Universitetshospital

Software robotter som hjælp til klinisk dokumentation – er det muligt? Jesper Pindbo Vestergaard, Overlæge, Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital

Min læge på video – Videokonsultationer i almen praksis Anne Rytter Asferg, Konsulent, Patientforløb, Region Nordjylland

Bliv klar til det nationale implantatregister med smart registrering i IRS Jette Jønck, Director, CGI Danmark

Injurymap. En intelligent trænings app der giver individuel tilpasset træningsvejledning til patienter med problemer i bevægeapparatet.Finn Johannsen, Speciallæge i Reumatologi, Overlæge i Idræstsmedicin, Injurymap

eHealth City Svendborg – verdens første brugerorienterede testby Stinne Skydt, Seniorprojektleder, Public Intelligence

It-understøttelse skaber standardiserede behandlingsforløb for medicinsk kræftbehandlingClaus Kj. Andersen, Senior arkitekt, Systematic

”Spåmaskine” eller datadrevet klinisk beslutningsstøtte, som inddrager patienten?René Hauge Sørensen, Consulting Director, KMD

Beslutningsstøtte for kvinder med blødningsforstyrrelserAnnemarie Mikkelsen, Projektleder og sygeplejerske, Gynækologisk afsnit, Regionshospitalet Nordjylland

16:30 Kaffepause
17.00 Sal ABC

Plenumsession 3

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

TBDNN

18:00 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag

 

 

Onsdag 3. oktober

 

09.00 Sal ABC

Plenumsession 4

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Citizens access to their record information at primary care physiciansMaria Hägglund, Senior Researcher, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Instituttet, Sverige

Deling af data i almen praksisNiels Ulrich Holm, Næstformand, Praktiserende Lægers Organisation

Evaluation of health care appsJeremy Wyatt, Professor, Director, University of Southampton

10:30 Kaffepause
11:00 Ikke Angivet

A3: Tværgående komplekse forløb

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Hvad er det for sundhedsopgaver kommunerne skal løse i fremtidens nære sundhedsvæsen?Anders Kjærulff, Direktør, Silkeborg Kommune

Beretning fra frontlinjen – Erfaringer med implementeringen af Fælles Sprog 3Bodil Grøn, Projektleder og Hanne Rasmussen, Visitatorchef, Fredericia Kommune

Fælles Medicin Kort på misbrugsområdet – hvad er udfordringen?Karina Hasager Hedevang, Konsulent, Medcom

Modernisering af nationale indberetninger, en status før go-live på LPR3 og SEIKaren Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

Ikke Angivet

B3: Data- og cybersikkerhed i sundhedssektoren

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Ældres afvejning af privatlivets fred over for tryghed ifm. sensorbaseret overvågningHumira Ehrari, Forskningsassistent, Danmarks Tekniske Universitet

Sund, sundere #SoMeHans Kåre Cramer Pallesen, Senior Arkitekt, Systematic

I fremtidens sundhedsvæsen har borgeren selv kontrollen over dataStephan Engberg, Fonden for Digital Identitet og Sikkerhed

TBDNN

Ikke Angivet

C3: Borger og patient genererede sundhedsdata

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Digitalisering af patientrapporterede oplysninger – forbindelser til sundhedsfaglig kvalitet Pia Rostock Kolstad, Sundheds-it konsulent, Hospitalsenhed Midt

Differentierede patientforløb med Min SundhedsplatformBirgitte Rode Diness, Afdelingslæge, Klinisk Genetisk Klinik, Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Den nye PRO-patient?: Brystkræftpatienters hverdagserfaringer med PRO-styret opfølgning Rikke Torenholt, PhD-studerende, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet

Genoptræning på tværs. Hvordan kan PRO-data understøtte sektorskift i genoptræningsforløb?Anna-Britt Krog, IT-projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

Ikke Angivet

D3: Evaluation and assessement of health apps (session in English)

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

The need for assessment of health apps for Danish patientsMette Lindstrøm, Centerchef, Danske Regioner

The quality of mHealth apps – Research and pratical approaches from the UKJeremy Wyatt, Professor, Director, University of Southampton

How can hospitals do assessment of apps for patients?Kristian Kidholm, Forskningsleder, Centre for Innovative Medical Technologies

”Apptjekkeren”, a tool for quality ensurance of mHealth appsMarie Paldam Folker, Kst. afdelingschef, Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark

12:30 Frokost
13.30 Sal ABC

Plenumsession 5

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

MedCom’s bidrag til ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alleLars Hulbæk, Direktør, MedCom

Status for den nationale strategi for digitalisering af sundhedsområdet – opsamling af konferencenLisbeth Nielsen, Direktør, Sundhedsdatastyrelsen

14:30 Konferencen slutter