SLIDES

 

Slides uploades her efter oplæg er holdt

 

 

2017 slides:

Plenumsession 1, Danish Healthcare Keynote v1.00, Richie Etwaru

Plenumsession 1, EPj årsmøde 2017 velkomst

Plenumsession 2, Nye veje i et nyt sundhedsvæsen – Dorte Stigaard

Plenumsession 2, Status for borgernes anvendelse af sundheds-it-systemer i Danmark – Pernille Bertelsen

Plenumsession 2, Status for klinikernes anvendeles af it-systemer i Danmark – Christian Nøhr

Plenumsession 4 – Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL- Christian Boel, Mette Harbo

Plenumsession 4 – Status på eHelse strategien i Norden – Ole

Plenumsession 5 – Hvordan skaber vi sammenhæng i digitaliseringen – Lisbeth Nielsen

Plenumsession 5 – Hvordan skaber vi sammenhæng i digitaliseringen? – Ole Thomsen

Session A1 – Databeskyttelsesforordningen – Gammel vin på nye flasker, Birgitte Drewers

Session A1 – Det risikobaserede tilsyn af patientsikkerhed

Session A1 – Fælles Medicinkort til e-observatorie 2017, Lene Ærbo

Session A1 – Præsentation af Sunddataplatformen- fremtidens adgang til sundhedsdata, Malene Højsted

Session A2 – Fælles 3 implementering i Kommune – Mette Harbo

Session A2 – Nationalt projekt for fælles faglige begreber på voksen socialområde – Rasmus Lumbye

Session A2 – Pilotafprøvning af sammenhængende borgerforløb – Michal Ingvald Engstrand og Soile Friis

Session A3 – Diagnostic Stewardship – Mads Lause Mogensen

Session A3 – It-understøttelse af værdibaseret styring – Maria Friis Larsen

Session A3 – Klinisk beslutningsstøtte til værdibaseret sundhed – Helene Hedensted Bjerregaard

Session A3 – Regionernes overordnede ide med værdibaseret styring – Pernille Moll

Session B1 – Forbedringer af usability i dokumenthåndteringssystem, Trine Ravn

Session B1 – Fra vision til virkelighed – Lars G. Knudsen

Session B1 – Servicelogistik og lokalisering – Johnny Olsson

Session B2 – Et nyt instrument til at forstå borgere med kroniske tilstande – Lars Kayser

Session B2 – Fra fagsproglig diagnose – og proceduretermer til almensprog – Asta Høy_0

Session B2 – Fra fagsproglig diagnose – og proceduretermer til almensprog – Asta Høy

Session B2 – Hvad kræver udvikling og implementering af PRO i klinisk praksis – Mette Vittinghus

Session B2 – Patientinddragelse i udviklingen af patientrapporterede oplysninger – Sanne Jensen

Session B3 – Big Data i et teknologifilosofisk perspektiv – Lars Botin

Session B3 – Erfaring med Big Data, sensorer of den nationale sundhedsit-struktur – Stefan Madsen

Session B3 – Robotdreven epidemiologisk overvågning – Carl-Johan Frost

Session C1 – App til tidlig opsporing Mia Worm Hansen_Soile Friis

Session C1 – Population Health Management – Sune Borregaard

Session C1 – Tidlig opsporing og forebyggelse – Troels Mønsted

Session C1 – Tidlig opsporing tænkt ud af boksen – Maria Schack

Session C2 – Det datadrevne hospital med nye muligheder for overvågning,styring og diaglog – Claus Kofoed

Session C2 – Det digitale hospital i patientens perspektiv – Lars Ganzhorn

Session C2 – Grundpille i medicinsk viden og infrastryktur på det digitale hospital – Timo Haikonen

Session C2 – Kapasitetsstyring og logisitkhåndtering i samspil – Jørgen Schøler

Session C3 – Det telemedicinske Landkort – Lone Højbjerg

Session C3 – Digital patientuddannelse til borgere med type 2-diabetes og hjertesygdomme – Anna-Britt Krog

Session C3 – Implementering af tværsektorielle teleudskrivningskonference med apopleksipatienter – Tina Strid Carstensen

Session D1 – Beslutningsstøtten følger med patienterne hjem – Hans Kaare Cramer Pallesen

Session D1 – Hvordan holder vi låget på Pandoras æske lukket – Jan Riis

Session D1 – Søgning og diagnoseklassifikationer – Gert Galster

Session D1 – Webbooking muligheder og udfordringer- Charlotte Buch Gøthgen

Session D2 – Automatisk kategorisering af utilsigtede hændelser – Jacob Stig Hannibal

Session D2 – Columna Patientflow (beta) It-understøttelse af Sikkert Patientflow med brug af Machine Learning-baserede prognoser – Mikkel Harbo

Session D2 – Digitalisering af patienters ansøgning om befordringsgodtgørelse – Eva Lund

Session D2 – Fælles ambulatorium – optimering af rumudnyttelse for 7 specialer – Jens Peter Andersen_0

Session D2 – Fælles ambulatorium – optimering af rumudnyttelse for 7 specialer – Jens Peter Andersen

Session D2 – Lokation og sporing af emner i hospitaler via RFID – Keld Nielsen

Session D2 – Patientcockpit, Mine ønsker når jeg bliver syg – Martin Sølvkjær

Session D3 – HL7 FHIR introduktion -Torben Hagensen

Session D3 – Foreløbige erfaringer med og fremtidensperspektiverne for FHIR – Michael Johansen