ÅRETS TEMA

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2. & 3. oktober 2018

E-sundhedsobservatoriet afholder i år konference på Hotel Nyborg Strand den 2. og 3. oktober. Der vil som de tidligere år være en række plenumsessioner og et antal parallelspor med overordnede temaer.

 

I år er det overordnede tema for konferencen:

Det datadrevne sundhedsvæsen:

Dataregistreringer sker i mindre omfang retrospektivt. Den voksende mængde af tidstro data der stammer fra:

og anvendes til at kvalificere beslutninger i såvel konkrete behandlingsforløb som lokale og centrale ledelser.

 

Følgende undertemaer danner rammen om konferencens parallelsessioner:

1: Nationale e-sundhedsinitiativer

Herunder: Fælles Medicin Kort, Nationalt Patient Index, Persondataforordningen, juridiske forhold for e-sundhed, Strategi for digital sundhed 2018-22.

2: E-sundhed i overgange (sektor-, sygehus-, afdelings-, behandler-)

Herunder: Servicetransformation, det hele sundhedsvæsen, shared care, snitflader mellem kommuner og regioner, ”sygdomspakkers” betydning for tværgående it-systemer, planlægning og koordination af behandlingsforløb, juridiske udfordringer, e-sundhed til forebyggelse.

3: Den informerede, deltagende og styrende patient/borger

Herunder: Empowerment, PRO, patientgenererede sundhedsdata, informering af borger/patient, involvering af borgeren/patienten i forebyggelse og behandling, e-sundhed til understøttelse af egen omsorg, brug af sociale medier.

4: Ledelse i e-sundhedsvæsenet

Herunder: Ledelse af forandringsprocesser, servicetransformation, kvalitet, økonomi, ressourcer, utilsigtede hændelser (UTH), e-sundhedssystemers rolle for ledelseslaget på sygehus, i region og kommune.

5: E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger

Emner: Brugervenlige og effektive løsninger på en e-sundhedsarbejdsplads eller for en patient eller pårørende. De mundtlige præsentationer vil i denne session blive underlagt et specielt format og en meget stram tidsbegrænsning på 7 minutter.

 

Vi håber, at du vil være med til at dele dine erfaringer med andre e-sundhedsaktører i Danmark og ser frem til at modtage dit forslag.

 

Med venlige hilsener

E-sundhedsobservatoriet

Christian Nøhr, Syddansk Universitet
Pernille Bertelsen, Aalborg Universitet
Søren Vingtoft, Syddansk Universitet
Stig Kjær Andersen, Aalborg Universitet
Conny Heidtmann, Syddansk Universitet