ÅRETS TEMA

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2. & 3. oktober 2018

 

Du kan nu indsende forslag til oplæg på E-sundhedsobservatoriets årskonference den 2. – 3. oktober 2018

 

E-sundhedsobservatoriet afholder i år konference på Hotel Nyborg Strand den 2. og 3. oktober. Der vil som de tidligere år være en række plenumsessioner og et antal parallelspor med overordnede temaer. Vi inviterer hermed alle interesserede til at indsende forslag til præsentationer i parallelsporene (deadline den 14. maj 2018).

 

I år er det overordnede tema for konferencen:

Det datadrevne sundhedsvæsen:

Dataregistreringer sker i mindre omfang retrospektivt. Den voksende mængde af tidstro data der stammer fra:

og anvendes til at kvalificere beslutninger i såvel konkrete behandlingsforløb som lokale og centrale ledelser.

 

Vi efterlyser indlæg om visioner og indsigter i, hvorledes det datadrevne sundhedsvæsen konkret kan bidrage til at helbrede, lindre og drage omsorg for borgere og patienter.

 

Følgende undertemaer danner rammen om konferencens parallelsessioner:

1: Nationale e-sundhedsinitiativer

Herunder: Fælles Medicin Kort, Nationalt Patient Index, Persondataforordningen, juridiske forhold for e-sundhed, Strategi for digital sundhed 2018-22.

2: E-sundhed i overgange (sektor-, sygehus-, afdelings-, behandler-)

Herunder: Servicetransformation, det hele sundhedsvæsen, shared care, snitflader mellem kommuner og regioner, ”sygdomspakkers” betydning for tværgående it-systemer, planlægning og koordination af behandlingsforløb, juridiske udfordringer, e-sundhed til forebyggelse.

3: Den informerede, deltagende og styrende patient/borger

Herunder: Empowerment, PRO, patientgenererede sundhedsdata, informering af borger/patient, involvering af borgeren/patienten i forebyggelse og behandling, e-sundhed til understøttelse af egen omsorg, brug af sociale medier.

4: Ledelse i e-sundhedsvæsenet

Herunder: Ledelse af forandringsprocesser, servicetransformation, kvalitet, økonomi, ressourcer, utilsigtede hændelser (UTH), e-sundhedssystemers rolle for ledelseslaget på sygehus, i region og kommune.

5: E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger

Emner: Brugervenlige og effektive løsninger på en e-sundhedsarbejdsplads eller for en patient eller pårørende. De mundtlige præsentationer vil i denne session blive underlagt et specielt format og en meget stram tidsbegrænsning på 7 minutter.

 

Der kan indsendes forslag til et eller flere af de 5 undertemaer. Forslaget beskrives med maximalt 2500 anslag (én A4 side). Vi beder om, at du anvender en skabelon til dit forslag, som du kan hente her: og fremsender forslaget på e-mail til: e-sundhedsobservatoriet@sdu.dk

 

Deadline er den 14. maj 2018. Yderligere information: e-sundhedsobservatoriet.dk

Vi håber, at du vil være med til at dele dine erfaringer med andre e-sundhedsaktører i Danmark og ser frem til at modtage dit forslag.

 

Med venlige hilsener

E-sundhedsobservatoriet

Christian Nøhr, Syddansk Universitet
Pernille Bertelsen, Aalborg Universitet
Søren Vingtoft, Syddansk Universitet
Stig Kjær Andersen, Aalborg Universitet
Conny Heidtmann, Syddansk Universitet