ÅRSKONFERENCEN 2018

E-sundhedsobservatoriet takker for den store interesse, der har været ved årskonferencen i 2018. Også en stor tak til alle, der har bidraget og delt deres viden på konferencen.

 

Herunder findes konferencekatalog, program inklusiv abstracts og slides:

Konferencekatalog 2018

Program

 

E-sundhedsobservatoriet har 20 års jubilæum i 2019, hvor konferencen holdes i uge 41 – den 9. og 10. oktober

 

Artikler:

Adam Fribo, journalist, Version2, 5. oktober 2018 Læge: »Under motorhjelmen på Sundhedsplatformen står ‘USA, USA, USA’«

Dansk Selskab for Digital Sundhed

Selskabet er en interesseorganisation, der på et videnskabeligt grundlag har til formål at udvikle og udbrede kendskabet til digitale teknologiers anvendelse, muligheder og begrænsninger i forbindelse med varetagelse af befolkningens sundhed og sygdom.